Νόμος 2052/92

Ν2052/1992: Μέτρα για την αντιμετώπιση του νέφους και πολεοδομικές ρυθμίσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 2052/1992: Μέτρα για την αντιμετώπιση του νέφους και πολεοδομικές ρυθμίσεις, (ΦΕΚ 94/Α/1992), 05-06-1992.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Διατάξεις για τα οχήματα

 

Άρθρο 1: Αυτοκίνητα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας

Άρθρο 2: Κίνητρα

Άρθρο 3: Καθιέρωση ειδικού ελέγχου καυσαερίων κυκλοφορούντων οχημάτων

Άρθρο 4: Άλλες διατάξεις

 

Κεφάλαιο Β: Πολεοδομικές ρυθμίσεις και λοιπά

 

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 8

Άρθρο 9

Άρθρο 10

Άρθρο 11

Άρθρο 12

Άρθρο 13

Άρθρο 14

Άρθρο 15

Άρθρο 16

Άρθρο 17

Άρθρο 18

Άρθρο 19

Άρθρο 20

Άρθρο 20Α

Άρθρο 21

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 03-06-1992

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.