Νόμος 1416/84 - Άρθρο 70

Άρθρο 70


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το άρθρο 3 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 197/1978 (ΦΕΚ 43/Α/1978) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 3

 

Οι τοπικές ενώσεις δήμων και κοινοτήτων και η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας έχουν τους εξής πόρους:

 

α) Η περίπτωση α' ως είχε τροποποιηθεί με την παράγραφο 12 του άρθρου 7 του νόμου 2307/1995, καταργήθηκε από το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 13 του νόμου 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997).

 

β) Τα έσοδα από συνδρομές του δελτίου που εκδίδει η κεντρική ένωση ή τα έσοδα άλλων όμοιων εκδόσεων.

 

γ) Τα έσοδα από ενισχύσεις, επιχορηγήσεις, δωρεές, εισφορές και κρατήσεις.

 

δ) τα έσοδα από επιχειρήσεις και διαφημίσεις.}

 

2. Στο άρθρο 18 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 197/1978 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

 

{3. Κάθε αμφισβήτηση, σχετικά με την ερμηνεία και εφαρμογή των διατάξεων του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 197/1978 για ζητήματα που αφορούν τις τοπικές ενώσεις δήμων και κοινοτήτων επιλύεται από τον αρμόδιο νομάρχη και για ζητήματα που αφορούν την Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας επιλύεται από τον Υπουργό Εσωτερικών.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.