Νόμος 1491/84 - Άρθρο 19

Άρθρο 19: Δημοσίευση αποφάσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Αποφάσεις δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων αναφερόμενες σε θέματα για τα οποία δεν απαιτείται, κατά το άρθρο μόνο του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 222/1982, νομαρχιακή έγκριση, όταν από παραδρομή εγκρίθηκαν από τον οικείο νομάρχη και δημοσιεύθηκαν στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως με τον τύπο της νομαρχιακής απόφασης, θεωρούνται έγκυρες και ισχύουν από τη δημοσίευσή τους αυτή ως αποφάσεις των δημοτικών ή κοινοτικών αρχών για κάθε νόμιμη συνέπεια εάν δεν έχουν ακυρωθεί με δικαστική απόφαση. Η δημοσίευση θεωρείται ότι έγινε από τις αρχές αυτές μέχρι την έναρξη αυτού του νόμου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.