Νόμος 1579/85 - Άρθρο 19

Άρθρο 19: Πανεπιστημιακές κλινικές - Ανάθεση εκπαιδευτικού έργου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του νόμου [Ν] 1397/1983 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Το όριο αυτό μπορεί να αυξάνεται ή να μειώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.}

 

2. Γιατροί του Εθνικού Συστήματος Υγείας μπορεί με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων να υπηρετούν με απόσπαση σε πανεπιστημιακές κλινικές νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας μέχρι να πληρωθούν οι θέσεις από τα ιατρικά τμήματα των πανεπιστημίων. Μετά την πλήρωση των θέσεων από τα ιατρικά τμήματα οι γιατροί του Εθνικού Συστήματος Υγείας τοποθετούνται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε αντίστοιχα της ειδικότητάς τους επιστημονικά τμήματα των ίδιων ή άλλων νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας της ίδιας υγειονομικής περιφέρειας. Η διάταξη της παραγράφου αυτής ισχύει για δύο χρόνια από τη δημοσίευση του νόμου αυτού.

 

3. Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μπορεί να ανατίθεται εκπαιδευτικό έργο και σε μη πανεπιστημιακά επιστημονικά τμήματα των ιατρικών τομέων νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ύστερα από γνώμη του ιατρικού τμήματος του πανεπιστημίου και πρόταση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.