Νόμος 1579/85 - Άρθρο 23

Άρθρο 23: Ακίνητα Πανάνειου νοσοκομείου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η ακίνητη περιουσία του τέως Πανάνειου Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, το οποίο συγχωνεύτηκε με το Βενιζέλειο Παγκρήτιο Νοσοκομείο με το νομοθετικό διάταγμα [Ν] 161/1973 (ΦΕΚ 280/Α/1973), επανέρχεται κατά κυριότητα στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης, εκτός από το ακίνητο στο οποίο στεγαζόταν πριν από τη συγχώνευσή του το τέως Πανάνειο Γενικό Νοσοκομείο και το χώρο που περιβάλλει αυτό.

 

2. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο επαναφορά γίνεται με κοινή πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηρακλείου και του Διοικητικού Συμβουλίου του Παγκρήτιου Βενιζέλειου και Πανάνειου Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Περίληψη της κοινής αυτής πράξης δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου) και νόμιμα μεταγράφεται στα βιβλία μεταγραφών των αρμόδιων υποθηκοφυλακείων. Στην κοινή πράξη θα αναφέρονται, περιληπτικά, τα ακριβή στοιχεία των ακινήτων, τυχόν δε διαφωνία μεταξύ των παραπάνω συμβουλίων επιλύεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που μεταγράφεται στο σχετικά βιβλία μεταγραφών.

 

3. Ο Δήμος Ηρακλείου υποχρεώνεται, μέσα σε τρία χρόνια το αργότερο από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, να διαθέτει ολόκληρη την περιουσία που η κυριότητά της επανήλθε σ' αυτόν, σύμφωνα με τα παραπάνω, για τη σύσταση κοινωφελών ιδρυμάτων.

 

4. Από τη δημοσίευση της κοινής πράξης της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, το Παγκρήτιο Βενιζέλειο και Πανάνειο Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, μετονομάζεται σε Παγκρήτιο Βενιζέλειο Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.