Νόμος 1579/85 - Άρθρο 25

Άρθρο 25


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας (Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου) και μέσες και ανώτερες νοσηλευτικές σχολές αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στα οποία υπηρετεί προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που δεν διορίστηκε σε οργανικές θέσεις μόνιμων υπαλλήλων ή που δεν κατατάχτηκε σε προσωρινές θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αόριστου χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου [Ν] 1476/1984, μπορεί να διορίζουν το προσωπικό αυτό ή μέρος αυτού σε κενές οργανικές θέσεις μόνιμων υπαλλήλων ή να κατατάσσουν σε προσωρινές θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αόριστου χρόνου, ανάλογα με τις ανάγκες τους, ύστερα από κρίση του υπηρεσιακού συμβουλίου και απόφαση του διοικητικού συμβουλίου τους και αίτηση του υπαλλήλου.

 

2. Οι παραπάνω κρίσεις και αποφάσεις για το προσωπικό αυτό πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι τη δημοσίευση των νέων οργανισμών των ιδρυμάτων αυτών και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31-12-1986.

 

3. Υπάλληλοι που κρίνονται αρνητικά από τα υπηρεσιακά συμβούλια για διορισμό σε μόνιμες θέσεις ή κατάταξη σε προσωρινές θέσεις απολύονται αυτοδίκαια με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.

 

4. Για τους υπαλλήλους που διορίζονται σύμφωνα με το άρθρο αυτό σε μόνιμες θέσεις ή κατατάσσονται σε προσωρινές έχουν εφαρμογή ανάλογη οι διατάξεις των άρθρων 3, 4, της παραγράφου 5 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 1476/1984.

 

5. Μέχρι την ολοκλήρωση των παραπάνω διαδικασιών κρίσης και απόφασης παρατείνονται αυτοδίκαια οι συμβάσεις του προσωπικού που υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού.

 

6. Οι προηγούμενες παράγραφοι, έχουν ανάλογη εφαρμογή και στους γιατρούς που συνδέονται με το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων με τις ειδικές συμβάσεις του άρθρου 10 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1204/1972.

 

7. Προσωπικό του ΠΙΚΠΑ που έχει προσληφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Δ' του νόμου [Ν] 993/1979 εξακολουθεί και προσφέρει τις υπηρεσίες του στο Ίδρυμα έστω και αν είναι υπεράριθμο.

 

Και στο προσωπικό αυτό έχουν εφαρμογή οι ρυθμίσεις των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου αυτού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.