Νόμος 1647/86 - Άρθρο 11

Άρθρο 11


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού καταργείται κάθε γενική και ειδική διάταξη που αναφέρεται σε θέματα ρυθμιζόμενα με το νόμο αυτόν.

 

2. Το άρθρο 4 του νόμου 1512/1985 διατηρείται σε ισχύ.

 

3. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του νόμου 1512/1985 στη δεύτερη και τρίτη σειρά η φράση της πράξης του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος αντικαθίσταται με τη φράση της πράξης του οικείου νομάρχη.

 

Επίσης στην παράγραφο 3 του άρθρου 4, στη δεύτερη σειρά, η φράση της πράξης του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος αντικαθίσταται με τη φράση της πράξης του οικείου νομάρχη.

 

5. Τα άρθρα 6, 7, 8, 9 και 10 του νόμου 1647/1986 καταργούνται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 προστέθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 29 του νόμου 3882/2010 (ΦΕΚ 166/Α/2010).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.