Νόμος 1799/88

Ν1799/1988: Κατάργηση του Ειδικού Ταμείου Μηχανημάτων Λιμενικών Έργων (ΕΤΜΛΕ), ρύθμιση συναφών θεμάτων και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 1799/1988: Κατάργηση του Ειδικού Ταμείου Μηχανημάτων Λιμενικών Έργων (ΕΤΜΛΕ), ρύθμιση συναφών θεμάτων και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 167/Α/1988), 12-08-1988.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 1: Κατάργηση Ειδικού Ταμείου Μηχανημάτων Λιμενικών Έργων

Άρθρο 2: Περιουσία - Δικαιώματα - Υποχρεώσεις Ειδικού Ταμείου Μηχανημάτων Λιμενικών Έργων

Άρθρο 3: Προσωπικό του Ειδικού Ταμείου Μηχανημάτων Λιμενικών Έργων

Άρθρο 4: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 5

Άρθρο 6: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα 04-08-1988

 

Ο Πρόεδρος της ΔημοκρατίαςCopyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.