Νόμος 1828/89 - Άρθρο 31

Άρθρο 31: Διατάξεις που καταργούνται


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος καταργούνται:

 

β) Οι διατάξεις των άρθρων 10 έως και 14, 37, 38 και 41 του νόμου [Ν] 820/1978.

γ) Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 99/1977.

δ) Οι διατάξεις των άρθρων 10 παράγραφοι 1 και 2 και 11 παράγραφος 2 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 148/1967.

ε) Οι διατάξεις των άρθρων 8 παράγραφοι 4 και 5 και 25 παράγραφοι 4 και 5 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 608/1970 (ΦΕΚ 170/Α/1970).

στ) Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 52 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 400/1970 (ΦΕΚ 10/Α/1970).

ζ) Οι διατάξεις της απόφασης του Υπουργού Οικονομικών Π/17986/01-09-1955, που κυρώθηκε με το τέταρτο άρθρο του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 4553/1966 (ΦΕΚ 206/Α/1966).

η) Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 44/1974.

θ) Οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 257/1976.

ι) Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 816/1978.

ι)α) Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που ρυθμίζονται απ' αυτές.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η περίπτωση α καταργήθηκε με το άρθρο 4 παράγραφος 1 του νόμου 1882/1990 (ΦΕΚ 43/Α/1990).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.