Νόμος 1849/89 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Εργοδοτική εισφορά υπέρ του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση (γ), που προστέθηκε με το άρθρο 3 του νόμου [Ν] 149/1975 (ΦΕΚ 181/Α/1975) στην παράγραφο 1 του άρθρου 7 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 2963/1954, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα από τις διατάξεις του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 1766/1988 (ΦΕΚ 61/Α/1986), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ. Εισφορά 0,75%, επί των ημερομισθίων και μισθών των εργαζομένων, η οποία βαρύνει τον οικείο εργοδότη, από 01-01-1988. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για την είσπραξη των εισφορών που βαρύνουν τους μισθωτούς.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 16 του νόμου 2736/1999 (ΦΕΚ 172/Α/1999).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.