Νόμος 1914/90 - Άρθρο 53

Άρθρο 53


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 1844/1989 (ΦΕΚ 100/Α/1989) Κύρωση σύμβασης για τη ναυτική έρευνα και διάσωση και άλλες διατάξεις προστίθενται δεύτερο και τρίτο εδάφια, που έχουν ως εξής:

 

{Το ήμισυ της κατά τ' ανωτέρω παρεχόμενης αποζημίωσης στους εξεταστές υποψήφιων οδηγών ως καλύπτουσα έξοδα κίνησης προς αντιμετώπιση των δαπανών στις οποίες υποβάλλονται, λόγω των ειδικών συνθηκών ασκήσεως του πρόσθετου έργου που τους ανατίθεται, δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος.

 

Για την καταβληθείσα από την 01-05-1989 ή οφειλόμενη μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου αποζημίωση, δεν αναζητούνται κρατήσεις υπέρ τρίτων και φόροι, για το σύνολο της αποζημίωσης.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.