Νόμος 1914/90 - Άρθρο 51

Άρθρο 51


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 52 του νόμου 1892/1990 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Συνιστάται δεύτερη θέση υποδιοικητή στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος.

 

Για το διορισμό και τη διάρκεια της θητείας του εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 27 του Καταστατικού της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος (νόμος [Ν] 4332/1929), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα.

 

Όπου στο καταστατικό της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος (νόμος [Ν] 4332/1929) αναφέρεται η λέξη ο υποδιοικητής νοείται εφεξής οι υποδιοικητές.

 

Σε περίπτωση ισοψηφίας στα συμβούλια και τις επιτροπές της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος, στα οποία συμμετέχουν ο διοικητής και οι υποδιοικητές, υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.