Νόμος 1914/90 - Άρθρο 62

Άρθρο 62


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο άρθρο 3 του νόμου [Ν] 1559/1985 προστίθεται παράγραφος 4, ως ακολούθως:

 

{4. Εκτός από τους προβλεπόμενους από το παρόν άρθρο αυτόνομους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, επιτρέπεται η ίδρυση από φυσικά ή νομικά πρόσωπα σταθμών ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι θα λειτουργούν με οποιαδήποτε από τα αναφερόμενα στο παρόν άρθρο καύσιμα, με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

α) Εγκρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού.

 

β) Επικυρώσεως της εγκρίσεως αυτής με πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου.

 

γ) Διαθέσεως της συνολικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αποκλειστικώς στη Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού, σύμφωνα με σχετική σύμβαση που θα υπογράφεται μεταξύ Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού και παραγωγού. Η σύμβαση αυτή θα καθορίζει τους τεχνικούς και οικονομικούς όρους διασυνδέσεως και διαθέσεως της ηλεκτρικής ενέργειας στη Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού, χωρίς οποιοδήποτε περιορισμό που προβλέπεται σε άλλα άρθρα του παρόντος νόμου.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.