Νόμος 1914/90 - Άρθρο 63

Άρθρο 63


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 29 του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Από την ανωτέρω διαδικασία, εξαιρούνται, από της ισχύος των διατάξεων του παρόντος άρθρου, οι πωλήσεις προς το Δημόσιο, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, οι συμβάσεις γονικής παροχής, μισθώσεως μέχρι έξι έτη, κανονισμού ορίων, διανομής κοινού και οι συμβάσεις μεταβίβασης ποσοστού εξ αδιαιρέτου μεταξύ συγκυρίων.}

 

2. Στο άρθρο 32 του νόμου 1892/1990 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Εθνικής Οικονομίας δημοσιευομένη μέχρι 31-12-1990 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ο ανωτέρω πίνακας μπορεί να τροποποιείται με την αφαίρεση ορισμένων περιοχών ή με την προσθήκη νέων ή με την τροποποίηση των ορίων τους.}

 

3. Δικαιοπραξίες, που έχουν καταρτισθεί από 31-07-1990 μέχρι 31-10-1990 χωρίς την τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 29 του νόμου 1892/1990, καθίστανται έγκυρες από την κατάρτισή τους, εφ' όσον η δικαιοπραξία εγκριθεί εκ των υστέρων από το νομάρχη με απόφασή του. Η απόφαση του νομάρχη κοινοποιείται από οποιονδήποτε από τους συμβαλλόμενους στο συμβολαιογράφο και στο μεταγραφοφύλακα για να επισυναφθεί στην οικεία συμβολαιογραφική πράξη.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.