Νόμος 1914/90 - Άρθρο 64

Άρθρο 64


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι με αριθμούς:

 

α. [Α] Α.Π. 97209/3665/1988 (ΦΕΚ 809/Β/1988).

β. [Α] Α.Π. 2035229/4414/1989 (ΦΕΚ 364/Β/1989).

γ. [Α] Α.Π. 2048009/5933/0022/1989 (ΦΕΚ 436/Β/1989).

δ. [Α] Φ. 8.11.9/3344/ΙΒ-9329/1989 (ΦΕΚ 802/Β/1989)

 

αποφάσεις των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που αναφέρονται στον καθορισμό του ύψους και των όρων καταβολής του ειδικού επιμισθίου των αποσπασμένων και ομογενών εκπαιδευτικών στο εξωτερικό, ισχύουν από την ημερομηνία που αναφέρεται στις ίδιες αποφάσεις ως χρόνος έναρξης της εφαρμογής τους.

 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ορίζονται οι κατά τις κείμενες διατάξεις αποσπώμενοι εκπαιδευτικοί στο εξωτερικό, που δικαιούνται ειδικού επιμισθίου και καθορίζονται το ύψος, οι όροι και οι προϋποθέσεις καταβολής αυτού στους παραπάνω εκπαιδευτικούς, καθώς και στους ομογενείς εκπαιδευτικούς που διορίζονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.