Νόμος 1947/91 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Απαιτήσεις επιχειρήσεων από επιστροφές φόρων, τελών κ.λ.π.


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η διάταξη του άρθρου 2 του νόμου 1239/1982 (ΦΕΚ 35/Α/1982), που αναφέρεται στον υποχρεωτικό συμψηφισμό των εκκαθαρισμένων οφειλών του Δημοσίου προς επιχειρήσεις με οφειλές αυτών προς το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, δεν ισχύει για εκκαθαρισμένες απαιτήσεις των επιχειρήσεων από επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων φόρων, εξακολουθεί όμως να ισχύει για όλες τις λοιπές οφειλές του Δημοσίου προς τις επιχειρήσεις συμπεριλαμβανομένων και των εξαγωγικών επιτοκίων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.