Νόμος 1947/91 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Αναβίωση δικαιώματος ρύθμισης χρεών οφειλετών σεισμόπληκτων περιοχών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οφειλέτες του Δημοσίου, οι οποίοι είχαν ρυθμίσει τα χρέη τους σε δόσεις σύμφωνα με τις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών 2066054/1989 και 2062621/1989, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις αποφάσεις 2072221/1989, 2076289/1989 και 2066053/1989, που κυρώθηκαν με το άρθρο 51 του νόμου 1882/1990, καθώς και την απόφαση 2018632/1990, που κυρώθηκε με το άρθρο 108 του νόμου 1892/1990 και απώλεσαν το ευεργέτημα της ρύθμισης λόγω μη καταβολής δύο συνεχών μηνιαίων δόσεων, μπορούν να επανακτήσουν το ευεργέτημα της ρύθμισης αυτής, με την προϋπόθεση ότι, μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, θα καταβάλλουν όλες τις απαιτητές δόσεις της ρύθμισης με προσαύξηση 3% κατά μήνα καθυστέρησης καταβολής της κάθε δόσης, όπως είχε καθοριστεί η προθεσμία καταβολής τους με τις παραπάνω αποφάσεις.

 

2. Οι ρυθμίσεις που έγιναν με τις αναφερόμενες στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου αποφάσεις δεν θίγουν φορολογικές ή άλλες διατάξεις που προβλέπουν την καταβολή της οφειλής για τη διενέργεια ορισμένων πράξεων.

 

3. Οφειλέτες του Δημοσίου που είχαν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στις ρυθμίσεις των αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών, που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και δεν έκαναν χρήση του ευεργετήματος αυτού, μπορούν να υπαχθούν στις ρυθμίσεις των σχετικών αποφάσεων, με την προϋπόθεση ότι θα καταθέσουν αίτηση στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία μέσα σε προθεσμία 20 ημερών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού και θα καταβάλλουν όλες τις απαιτητές δόσεις των ρυθμίσεων μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του επομένου μήνα από την κατάθεση της αίτησης με προσαύξηση 3% κατά μήνα καθυστέρησης καταβολής της κάθε δόσης, όπως είχε καθοριστεί η προθεσμία καταβολής τους με τις παραπάνω αποφάσεις.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.