Νόμος 1947/91 - Άρθρο 26

Άρθρο 26


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 5 του άρθρου 61 του νόμου [Ν] 1731/1987, όπως έχει συμπληρωθεί με το άρθρο 7 του νόμου [Ν] 1906/1990 (ΦΕΚ 157/Α/1990), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{5. Η μεταβίβαση της κυριότητας ή η παραχώρηση της χρήσης των αυτοκινήτων που παραλαμβάνονται ατελώς με βάση την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου μπορεί να γίνει οποτεδήποτε χωρίς υποχρέωση καταβολής του ειδικού φόρου κατανάλωσης που αναλογεί σ' αυτά.}

 

2. Για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας των αυτοκινήτων, για τα οποία χορηγείται απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, βάσει των διατάξεων του άρθρου 61 του νόμου [Ν] 1731/1987, δεν καταβάλλεται εφάπαξ πρόσθετο ειδικό τέλος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 6 του νόμου 2459/1997 (ΦΕΚ 17/Α/1997).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.