Νόμος 2009/92

Ν2009/1992: Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 2009/1992: Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 18/Α/1992), 14-02-1992.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΣΕΕΚ)

 

Άρθρο 1: Έννοια - σκοπός

Άρθρο 2: Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Άρθρο 3: Εποπτεία Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Άρθρο 5: Ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης

Άρθρο 6: Τίτλοι και επαγγελματικά δικαιώματα

 

Κεφάλαιο Β: Λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

 

Άρθρο 7: Διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Άρθρο 8: Πρόεδρος και αντιπρόεδρος του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Άρθρο 9: Κανονισμός λειτουργίας του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Άρθρο 10: Σύσταση επιστημονικών οργάνων και επιτροπών

Άρθρο 11: Οικονομικά του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Άρθρο 12: Μέριμνα για τους εκπαιδευόμενους

Άρθρο 13: Μετατάξεις - αποσπάσεις προσωπικού στον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

 

Κεφάλαιο Γ: Ρυθμίσεις για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση

 

Άρθρο 17: Υποχρεωτική επιμόρφωση εκπαιδευτικών

Άρθρο 18: Προαιρετική επιμόρφωση εκπαιδευτικών

 

Κεφάλαιο Δ: Εισαγωγή αθλητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

 

Άρθρο 22: Εισαγωγή αθλητών χωρίς εξετάσεις στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα - Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Άρθρο 23: Εισαγωγή αθλητών χωρίς εξετάσεις στα Τμήματα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Άρθρο 24: Εισαγωγή με εξετάσεις στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα - Τμήματα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού - Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Άρθρο 25: Γενικές ρυθμίσεις

Άρθρο 26: Εισαγωγή υποψηφίων που έχουν πετύχει νίκες σε πρωταθλήματα σκάκι

 

Κεφάλαιο Ε: Λοιπές διατάξεις

 

Άρθρο 29: Θέματα Στρατιωτικών Σχολών

Άρθρο 30

Άρθρο 31: Θέματα σχολικής στέγης

Άρθρο 32: Ρύθμιση θεμάτων μειονοτικής εκπαίδευσης Θράκης

Άρθρο 33

Άρθρο 34

Άρθρο 35: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 12-02-1992

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.