Νόμος 2040/92 - Άρθρο 30

Άρθρο 30: Αναπροσαρμογή πόρων του Οργανισμού Βάμβακος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου επιβάλλεται στις εκκοκκιστικές επιχειρήσεις ανταποδοτική εισφορά υπέρ του Οργανισμού Βάμβακος, ίση με το ένα στα εκατό (1%) στην καταβαλλόμενη στον παραγωγό τιμή κατά χιλιόγραμμο σύσπορου βαμβακιού. Το ποσό της εισφοράς αυτής κατατίθεται από τις υπόχρεες επιχειρήσεις στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος σε λογαριασμό του Οργανισμού Βάμβακος.

 

2. Ειδικές διατάξεις, που ισχύουν για την είσπραξη των απαιτήσεων του Οργανισμού Βάμβακος, εφαρμόζονται και για την είσπραξη της ανταποδοτικής αυτής εισφοράς, σε περίπτωση καθυστέρησης της κατάθεσής της.

 

3. Στο άρθρο 10 παράγραφος 1 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3853/1958 (ΦΕΚ 160/Α/1958) η περίπτωση α', όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 1 του νόμου [Ν] 675/1977 (ΦΕΚ 251/Α/1977) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α) Ο κατά τις κείμενες διατάξεις υπέρ αυτού ειδικός φόρος στο εισαγόμενο για βιομηχανοποίηση από το εξωτερικό βαμβάκι, καθώς και στις εισαγόμενες από το εξωτερικό κάθε φύσης τεχνητές ή συνθετικές υφαντικές μη συνεχείς ίνες (τεχνητό βαμβάκι) μέχρι και τρία (3) ντενιέ, ορίζεται σε ένα στα εκατό (1%) επί της αξίας του.

 

Ο καταβαλλόμενος ειδικός φόρος στο βιομηχανοποιημένο στο εσωτερικό εγχώριο βαμβάκι καταργείται.}

 

4. Ο ειδικός φόρος της παραγράφου 3 κατατίθεται από τους υπόχρεους εισαγωγείς στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος σε λογαριασμό του Οργανισμού Βάμβακος και το αποδεικτικό κατάθεσης αποτελεί αναγκαίο παραστατικό για τον εκτελωνισμό των εισαγόμενων προϊόντων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.