Νόμος 2052/92 - Άρθρο 11

Άρθρο 11


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το διάγραμμα 1 Ρυθμιστικό σχέδιο της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας (ΙΑ' Ηπειρωτικό τμήμα, ΙΒ' Νησιωτικό τμήμα), που περιλαμβάνεται στη Β' ενότητα του άρθρου 15 του νόμου 1515/1985 (ΦΕΚ 18/Α/1985), όπως ισχύει, αντικαθίσταται με νέο διάγραμμα 1, στο οποίο απεικονίζονται και οι κατωτέρω ρυθμίσεις των παραγράφων 4 και 5.

 

n.2502.92

 

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 4 του νόμου 1515/1985 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων συμπληρώνονται, εξειδικεύονται, διευκρινίζονται και τροποποιούνται μερικά το ρυθμιστικό σχέδιο Αθήνας και το πρόγραμμα προστασίας περιβάλλοντος χωρίς μεταβολή των στόχων και κατευθύνσεών τους ύστερα από γνώμη της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Αθήνας.}

 

3. Η παράγραφος 5 του άρθρου 5 του ίδιου νόμου 1515/1985 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Για την εκπλήρωση του έργου του ο Οργανισμός μπορεί να συντάσσει τις απαιτούμενες μελέτες για τις εξειδικεύσεις του ρυθμιστικού σχεδίου και τα προγράμματα εφαρμογής τους. Στις περιπτώσεις που, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος για έκδοση προεδρικών διαταγμάτων καθορισμού Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου, Ζώνης Αγοράς Συντελεστού (ΖΑΣ), Ζώνης Αστικού Αναδασμού (ΖΑΑ), Ζώνης Ενεργού Πολεοδομίας (ΖΕΠ), νοείται γνωμοδότηση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Αθήνας. Ο Οργανισμός μεριμνά επίσης για τη μερική τροποποίηση ή αναθεώρηση μέτρων, που περιλαμβάνονται στο παράρτημα, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 4 και συντονίζει τις ενέργειες δημόσιων υπηρεσιών και όλων των φορέων του δημόσιου τομέα, των οποίων η δραστηριότητα επεκτείνεται στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας.}

 

4. Η παράγραφος 2.1.2 του άρθρου 15 του ίδιου νόμου 1515/1985 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2.1.2. Δημιουργία πολυκεντρικής πόλης

 

Η δημιουργία πολυκεντρικής πόλης επιδιώκεται με:

 

- Δημιουργία νέων δυναμικών κέντρων σε αδόμητη γη.

- Αποσυμφόρηση των μητροπολιτικών κέντρων της Αθήνας και του Πειραιά.

- Ιδιαίτερη ενίσχυση των κέντρων δήμων υπερτοπικής σημασίας.

- Ενίσχυση των σημερινών κέντρων δήμων, συνοικιών, γειτονιών.

 

Στο πλαίσιο της δημιουργίας πολυκεντρικής δομής καθορίζονται στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας τα ακόλουθα κέντρα κατά κατηγορία:

 

- Μητροπολιτικά: στις κεντρικές περιοχές της Αθήνας και του Πειραιά.

- Δευτερεύοντα κέντρα χωροταξικής υποενότητας Λεκανοπεδίου: στο Μαρούσι, Ελληνικό, Χαϊδάρι και Μενίδι.

- Κέντρα των υπόλοιπων χωροταξικών υποενοτήτων: στα Μέγαρα, Καπανδρίτι, Λαύριο και Αίγινα.

- Κέντρα δήμου με υπερτοπική σημασία: στους Αγίους Ανάργυρους, Περιστέρι, Αιγάλεω, Κορυδαλλό, Νίκαια, Μοσχάτο, Καλλιθέα, Νέα Σμύρνη, Γλυφάδα, Κηφισιά, Ζωγράφου, Αγία Παρασκευή, Χαλάνδρι, Κηφισιά, Νέα Ιωνία, Ελευσίνα, Ασπρόπυργο, Αυλώνα, Νέα Μάκρη, Ραφήνα, Κορωπί, Μαρκόπουλο Μεσογαίας.

- Κέντρα δήμου, συνοικίας, γειτονιάς.}

 

5. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης δ' της παραγράφου 2.3 του άρθρου 15 του ίδιου νόμου 1515/1985 προστίθενται τα εξής:

 

{στον Πύργο Βασιλίσσης, στον Άγιο Κοσμά και στις Αλυκές Ανάβυσσου όπου θα περιληφθούν και οι νέες εγκαταστάσεις του Ιπποδρόμου και οργάνωση λιμένων σκαφών αναψυχής για την εξυπηρέτηση των αναγκών σε θαλάσσια αναψυχή των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας.}

 

6. Η παράγραφος 3 του άρθρου 4 του νόμου 1561/1985 (ΦΕΚ 148/Α/1985) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας, και Δημόσιων Έργων, συμπληρώνονται, προσαρμόζονται, εξειδικεύονται, διευκρινίζονται και τροποποιούνται μερικά το ρυθμιστικό σχέδιο Θεσσαλονίκης και το πρόγραμμα προστασίας περιβάλλοντος, χωρίς μεταβολή των στόχων και κατευθύνσεών τους, ύστερα από γνώμη της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Θεσσαλονίκης.}

 

7. Η παράγραφος 5 του άρθρου 5 του νόμου 1561/1985 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Για την εκπλήρωση του έργου του ο Οργανισμός μπορεί να συντάσσει τις απαιτούμενες μελέτες για τις εξειδικεύσεις του ρυθμιστικού σχεδίου και τα προγράμματα εφαρμογής του. Στις περιπτώσεις που, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος για έκδοση προεδρικών διαταγμάτων καθορισμού Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου, Ζώνης Αγοράς Συντελεστή, Ζώνης Αστικού Αναδασμού, Ζώνης Ενεργού Πολεοδομίας, νοείται γνωμοδότηση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Θεσσαλονίκης. Ο Οργανισμός μεριμνά, επίσης για τη μερική τροποποίηση ή αναθεώρηση μέτρων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 4 και συντονίζει τις ενέργειες δημόσιων υπηρεσιών και όλων των φορέων του δημόσιου τομέα, των οποίων η δραστηριότητα επεκτείνεται στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης.}

 

8. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 73 του νόμου [Ν] 1622/1986 (ΦΕΚ 92/Α/1986) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Το ετήσιο περιφερειακό αναπτυξιακό πρόγραμμα, καθώς και τα αναπτυξιακά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, ετήσια ή πενταετή, της περιφέρειας στην οποία υπάγεται η ευρύτερη περιοχή της Αθήνας εισηγείται στο Περιφερειακό Συμβούλιο ο Οργανισμός Αθήνας.}

 

9. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του νόμου 1515/1985 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ο διορισμός του προϊσταμένου γίνεται με απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος για πενταετή θητεία, που μπορεί να ανανεώνεται. Ανάκληση κατά τη διάρκεια της θητείας είναι πάντα δυνατή.

 

Με την ίδια απόφαση είναι δυνατό να ορίζεται και αναπληρωτής του προϊσταμένου.}

 

10. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του νόμου 1515/1985 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Με την ίδια απόφαση ανατίθενται χρέη γραμματέα της Επιτροπής με τον αναπληρωτή αυτού σε πρόσωπο με πτυχίο Ανώτατης Σχολής και σχετική πείρα.}

 

11. α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 10 του νόμου 1515/1985 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Κάθε υπουργείο ή άλλος φορέας του Δημοσίου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα, στις αρμοδιότητες του οποίου ανήκουν ενέργειες που εμπίπτουν στα θέματα που περιλαμβάνει το ρυθμιστικό σχέδιο και η προστασία περιβάλλοντος της Αθήνας η επηρεάζουν την εφαρμογή τους, οφείλει να καταρτίζει σε συνεργασία με τον Οργανισμό ετήσιο και κυλιόμενο πενταετές πρόγραμμα εφαρμογής για την πραγμάτωση των στόχων του ρυθμιστικού σχεδίου και των προγραμμάτων προστασίας περιβάλλοντος. Τα προγράμματα υποβάλλονται στο Οργανισμό Αθήνας μέχρι τις 15 Νοεμβρίου του προηγούμενου χρόνου.}

 

β. Η παράγραφος 2 του άρθρου 10 του νόμου 1515/1985 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Ο Οργανισμός με βάση τα προγράμματα αυτά καταρτίζει ενιαίο πρόγραμμα γενικών κατευθύνσεων και προτεραιοτήτων, το οποίο εγκρίνεται από το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής. Το ετήσιο ενιαίο πρόγραμμα πρέπει να έχει εγκριθεί πριν από το τέλος Δεκεμβρίου του προηγούμενου χρόνου. Τροποποίηση του ενιαίου προγράμματος μπορεί να γίνει κατά την ίδια διαδικασία. Ο αρμόδιος φορέας προσαρμόζει τα επί μέρους προγράμματά του πλαίσια του εγκεκριμένου ενιαίου προγράμματος.}

 

12. Σε περιοχές στις οποίες από τα εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια προβλέπονται χρήσεις γης αμιγούς κατοικίας ή γενικής κατοικίας, επιτρέπεται η ανέγερση ιδιωτικών κλινικών, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των οικείων διατάξεων, που αναφέρονται στους όρους, προϋποθέσεις κ.λ.π. για την ίδρυση και λειτουργία τους.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.