Νόμος 2065/92 - Άρθρο 35

Άρθρο 35: Κτήση με χρησικτησία - Απαλλαγές


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης Α της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1521/1950 (ΦΕΚ 245/Α/1950), όπως τούτο προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 15 του νόμου 1473/1984, καταργείται.

 

2. Το πρώτο μέρος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του νόμου [Ν] 814/1978 (ΦΕΚ 144/Α/1978), που τελειώνει στη λέξη εάν, όπως τούτο αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 19 του νόμου [Ν] 1731/1987 (ΦΕΚ 161/Α/1987) και την παράγραφο 5 του άρθρου 13 του νόμου 1882/1990, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Από την αγοραία αξία κάθε στρέμματος μεταβιβαζόμενης αιτίας θανάτου γεωργικής ή κτηνοτροφικής έκτασης, μαζί με τις εγκαταστάσεις που βρίσκονται πάνω σ' αυτήν και εξυπηρετούν αποκλειστικά την εκμετάλλευσή της και εφόσον η αξία αυτή δεν υπερβαίνει τα 2.000.000 δραχμές, δεν φορολογείται το μέχρι 1.000.000 δραχμές τμήμα της, για κάθε κληρονόμο ή κληροδόχο και συνολικά για ποσό μέχρι 30.000.000 δραχμές και μέχρι 80 στρέμματα μεταβιβαζόμενης έκτασης, εάν:}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.