Νόμος 1473/84

Ν1473/1984: Μεταρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 1473/1984: Μεταρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 127/Α/1984), 07-09-1984.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Κυρώνουμε και εκδίδουμε τον κατωτέρω υπό της Βουλής ψηφισθέντα νόμο:

 

Κεφάλαιο Α: Μεταρρυθμίσεις στην άμεση φορολογία

 

I. Φορολογία εισοδήματος

 

Άρθρο 6: Εισοδήματα από οικοδομές, επιχειρήσεις και ελευθέρια επαγγέλματα

Άρθρο 12: Ειδικές δαπάνες ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και γραφείων γενικού τουρισμού

Άρθρο 13: Κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών

 

II. Φορολογία μεταβίβασης ακινήτων

 

Άρθρο 14: Προσδιορισμός αξίας ακινήτων

Άρθρο 15: Ειδικές περιπτώσεις φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων - Απαλλαγή από το φόρο για απόκτηση πρώτης κατοικίας

 

III. Φορολογία κληρονομιών - δωρεών

 

Άρθρο 16: Κατάταξη φορολογουμένων - Φορολογικές κλίμακες - Μείωση φόρου

 

Κεφάλαιο Β: Μεταρρυθμίσεις στην έμμεση φορολογία

 

I. Φορολογία άρθρου 5 αναγκαστικού νόμου [Ν] 843/1948

 

II. Φορολογία συναλλαγών

 

Άρθρο 20: Φορολογία Χαρτοσήμου

 

III. Ειδικοί φόροι κατανάλωσης

 

IV. Ειδικοί φόροι κατανάλωσης στην εισαγωγή και άλλες τελωνειακές διατάξεις

 

Άρθρο 24: Φορολογία αυτοκινήτων

 

Κεφάλαιο Γ: Μεταρρυθμίσεις στους κοινωνικούς πόρους

 

Άρθρο 29

Άρθρο 31: Παράβολα - Τέλη

 

Κεφάλαιο Δ: Μεταρρυθμίσεις στη δημόσια περιουσία

 

I. Δημόσια κτήματα

 

Άρθρο 32: Πιστοποιητικά μη προβολής δικαιωμάτων του Δημοσίου

Άρθρο 33: Προστασία και διαχείριση δημόσιων κτημάτων. Αμμοληψία.

Άρθρο 34: Απλούστευση διαδικασίας παραχώρησης δημοσίων κτημάτων

Άρθρο 35: Παραχώρηση ακινήτων του Δημοσίου

 

II. Εθνικά κληροδοτήματα

 

Κεφάλαιο Ε: Σχέσεις κράτους - φορολογουμένων

 

Άρθρο 38

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Άλλες διατάξεις

 

Άρθρο 46: Κύρωση αποφάσεων

Άρθρο 47: Διατάξεις που καταργούνται

 

Παραγγέλνουμε να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το κείμενο του παρόντος και να εκτελεσθεί ως νόμος του Κράτους.

 

Αθήνα 07-09-1984

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.