Νόμος 2072/92 - Άρθρο 20

Άρθρο 20: Χορήγηση καρτών ελεύθερης διακίνησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Παρέχεται το δικαίωμα δωρεάν διακίνησης από 01-01-1991 έως 31-12-1992 με τα αστικά μέσα συγκοινωνίας του ΟΑΣ και του ΟΑΣΘ σε άτομα με ειδικές ανάγκες που διαμένουν μόνιμα στις περιοχές που εξυπηρετούνται από τους φορείς αυτούς και έχουν ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, καθώς και στους συνοδούς των ολικά τυφλών.

 

2. Δεν δικαιούνται δωρεάν διακίνηση με τα αστικά μέσα συγκοινωνίας των ανωτέρω φορέων τα εξής άτομα με ειδικές ανάγκες:

 

α. Όσοι είναι κάτοχοι ιδιωτικής χρήσεως επιβατικού αυτοκινήτου το οποίο απόκτησαν ατελώς ως άτομα με ειδικές ανάγκες, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, με εξαίρεση τους εργαζόμενους.

 

β. Οι προσωρινώς ανάπηροι, εφόσον η αναπηρία τους κατά τη γνωμάτευση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής είναι διάρκειας μικρότερης των δύο ετών.

 

γ. Οι έχοντες ετήσιο ακαθάριστο ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα, από οποιαδήποτε πηγή μεγαλύτερο των 2.500.000 δραχμών, εξαιρουμένων των πολυτέκνων.

 

Το ύψος του εισοδήματος αποδεικνύεται με την προσκόμιση φωτοαντιγράφου του εκκαθαριστικού σημειώματος της οικείας οικονομικής εφορίας ή με υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1986, στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν υποχρεούται στην υποβολή φορολογικής δηλώσεως.

 

3. Οι δικαιούχοι διακινούνται δωρεάν εφόσον είναι εφοδιασμένοι με ειδική κάρτα απεριόριστων διαδρομών, που χορηγείται σε αυτούς από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Πρόνοιας του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.