Νόμος 2072/92 - Άρθρο 21

Άρθρο 21: Νέοι δικαιούχοι


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η διαπίστωση της φύσης και των ποσοστών αναπηρίας των νέων δικαιούχων γίνεται:

 

α. Προκειμένου περί ασφαλισμένων του Δημοσίου, ανασφαλίστων ή ατόμων ασφαλισμένων σε ασφαλιστικό φορέα στον οποίο δεν λειτουργεί υγειονομική επιτροπή από τις πρωτοβάθμιες υπηρεσιακές υγειονομικές επιτροπές (προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 611/1977) ή από υγειονομική επιτροπή των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας.

 

β. Προκειμένου περί ασφαλισμένων στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων ή οποιοδήποτε άλλο ασφαλιστικό οργανισμό ή ταμείο, από υγειονομική επιτροπή των φορέων αυτών.

 

2. Κατά των απορριπτικών γνωματεύσεων των πρωτοβάθμιων υγειονομικών επιτροπών, οι ενδιαφερόμενοι δύναται να προσφύγουν ενώπιον της κατά περίπτωση αρμόδιας δευτεροβάθμιας υγειονομικής επιτροπής εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της γνωμάτευσης της πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.