Νόμος 2072/92 - Άρθρο 22

Άρθρο 22: Υπογραφή συμβάσεων - δικαιολογητικά πληρωμής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Ο Υπουργός Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων συνάπτει συμβάσεις με τους αρμόδιους συγκοινωνιακούς φορείς για τη δωρεάν διακίνηση των δικαιούχων ατόμων με ειδικές ανάγκες.

 

Με τις συμβάσεις αυτές καθορίζονται:

 

α. Οι όροι και οι προϋποθέσεις διάθεσης, χρήσης και ανανέωσης των καρτών απεριορίστων διαδρομών.

 

β. Η αποζημίωση που πρέπει να καταβάλει το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε κάθε συγκοινωνιακό φορέα με τον οποίο έχει συνάψει σύμβαση.

 

γ. Ο τρόπος, η διαδικασία και τα απαιτούμενα σε κάθε περίπτωση δικαιολογητικά καταβολής της αποζημίωσης στους συγκοινωνιακούς φορείς.

 

δ. Κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με τη διάθεση και χρήση των καρτών δωρεάν διακίνησης και τη διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.