Νόμος 2072/92 - Άρθρο 36

Άρθρο 36: Υπαγωγή των Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών Ειδικής Αγωγής του Εθνικού Ιδρύματος Αποκατάστασης Αναπήρων στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι Τεχνικές Επαγγελματικές Σχολές Ειδικής Αγωγής του Εθνικού Ιδρύματος Αποκατάστασης Αναπήρων Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου οι οποίες ανήκουν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και λειτουργού σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 293/1988 (ΦΕΚ 136/Α/1988), το νόμο [Ν] 1566/1985 και την παράγραφο 1 του άρθρου 30 του νόμου [Ν] 1824/1988 μετατρέπονται σε Δημόσιες Τεχνικές Επαγγελματικές Σχολές Ειδικής Αγωγής και υπάγονται εφεξής στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, το οποίο αναλαμβάνει από της μετατροπής όλα τα έξοδα διοικήσεως και λειτουργίας αυτών.

 

2. Οι σχολές της προηγούμενης παραγράφου θα χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις στις οποίες λειτουργούν έως σήμερα και μετά την ένταξή τους στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μέχρις ότου δημιουργηθούν νέες εγκαταστάσεις με την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή.

 

Η παραχώρηση των ως άνω εγκαταστάσεων ισχύει για μία πενταετία, δυναμένη να παραταθεί για 5 ακόμη έτη με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και μετά γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Ιδρύματος Αποκατάστασης Αναπήρων.

 

3. Η κοινωνική μέριμνα, η ιατρική βοήθεια και κάθε είδος παροχών που παρέχονται στους μαθητές των Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών Ειδικής Αγωγής από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα εξακολουθούν να παρέχονται για όσο χρόνο οι αναφερόμενες στην παράγραφο 1 του παρόντος σχολές στεγάζονται στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Ιδρύματος Αποκατάστασης Αναπήρων.

 

4. Για την εφαρμογή της παραγράφου 1, οι θέσεις του μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού, που υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού στις Τεχνικές Επαγγελματικές Σχολές Ειδικής Αγωγής, καταργούνται από το Εθνικό Ίδρυμα Αποκατάστασης Αναπήρων και μεταφέρονται σε αντίστοιχες θέσεις του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

5. Το εκπαιδευτικό προσωπικό της προηγούμενης παραγράφου εντάσσεται με το βαθμό που κατέχει στις αντίστοιχες θέσεις του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και επιλέγει αν θα εξακολουθήσει να διατηρεί το ασφαλιστικό καθεστώς που κατέχει ή θα υπαχθεί στα αντίστοιχα ταμεία της νέας υπηρεσίας του.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.