Νόμος 2072/92 - Άρθρο 37

Άρθρο 37


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι δημόσιες υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου και οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης επιτρέπεται να αναθέτουν με σύμβαση έργου, κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, την εκτέλεση του έργου της καθαριότητας κτιριακών εγκαταστάσεων και των παραρτημάτων τους σε ειδικά συνεργεία καθαρισμού, εφόσον η αμοιβή του αναδόχου δεν υπερβαίνει την απαιτούμενη δαπάνη για την πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων του οικείου κλάδου ή ειδικότητας. Αν δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον από εταιρείες ή επιχειρήσεις, επιτρέπεται η ανάθεση με σύμβαση έργου σε ιδιώτες επαγγελματίες.

 

Το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών δύναται να αναθέτει, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το έργο της καθαριότητας των εγκαταστάσεων των Αερολιμένων και των Ραδιοβοηθημάτων της χώρας που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, σε συνεργεία παροχής υπηρεσιών καθαρισμού, ανεξάρτητα από το ύψος της δαπάνης πλήρωσης των κενών οργανικών θέσεων του αντίστοιχου κλάδου ή ειδικότητας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 32 του νόμου 3710/2008 (ΦΕΚ 216/Α/2008).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.