Νόμος 2072/92 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Προδιαγραφές χώρου εγκατάστασης εργαστηρίου προθετικών, ορθωτικών και λοιπών ειδών αποκατάστασης και εξοπλισμός


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το εργαστήριο προθετικών, ορθωτικών και λοιπών ειδών αποκατάστασης είναι ανεξάρτητο και αυτοτελές κατάστημα, εφοδιασμένο με τον κατάλληλο και απαραίτητο μηχανολογικό εξοπλισμό για την εκτέλεση των εργασιών, που αναλαμβάνει.

 

2. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός, οι προδιαγραφές του χώρου του εργαστηρίου, το απολύτως απαραίτητο τεχνικό προσωπικό, καθώς και η επιτροπή γνωμοδοτήσεως για τη χορήγηση σχετικής άδειας, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η ανωτέρω γνωμοδοτική επιτροπή αποτελεί από: ένα διευθυντή του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ένα μηχανικό του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, έναν ιατρό, ορθοπεδικό ή φυσίατρο, που ορίζεται από τον Υπουργό με τον αναπληρωτή του.

 

Πρόεδρος της ως άνω επιτροπής ορίζεται ο διευθυντής του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.