Νόμος 2072/92 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Ίδρυση και λειτουργία εργαστηρίων προθετικών, ορθωτικών και λοιπών ειδών αποκατάστασης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικού εργαστηρίου κατασκευών προθετικών, ορθωτικών και λοιπών ειδών αποκατάστασης χορηγείται μόνο σε όσους έχουν άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος του ειδικού τεχνικού προθετικών ή ορθωτικών κατασκευών.

 

2. Η άδεια χορηγείται από τον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή από άλλο κρατικό όργανο εξουσιοδοτούμενο προς τούτο από τον Υπουργό, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, όπως ορίζεται στο άρθρο 4.

 

3. Την ευθύνη λειτουργίας του εργαστηρίου έχει ο ειδικός τεχνικός προθετικών και ορθωτικών κατασκευών, στο όνομα του οποίου εκδίδεται η σχετική άδεια ανεξαρτήτως εάν πρόκειται περί ατομικής ή εταιρικής επιχειρήσεως οποιασδήποτε μορφής.

 

4. Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίου προθετικών, ορθωτικών και λοιπών ειδών αποκατάστασης χορηγείται για συγκεκριμένο χώρο. Σε περίπτωση μεταστέγασης του εργαστηρίου η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας παύει να ισχύει και απαιτείται η χορήγηση νέας άδειας.

 

5. Εταιρείες εργαστηρίων προθετικών, ορθωτικών και λοιπών ειδών αποκατάστασης μπορούν να συσταθούν από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εφόσον έχουν ως υπεύθυνο τεχνικό διευθυντή κάτοχο άδειας ειδικού τεχνικού προθετικών, ορθωτικών και λοιπών ειδών αποκατάστασης.

 

Η διάταξη αυτή δεν αφορά τις μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος λειτουργούσες εταιρείες, των οποίων κανένας μέτοχος δεν είναι ειδικός τεχνικός, υποχρεούμενες όμως, εντός έτους από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος, να έχουν σαν υπεύθυνο ειδικό τεχνικό διευθυντή κάτοχο άδειας ειδικού τεχνικού προθετικών, ορθωτικών και λοιπών ειδών αποκατάστασης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.