Νόμος 2072/92 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Διάθεση ειδών αποκατάστασης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα επί παραγγελία τεχνητά μέλη άνω και κάτω άκρων, κηδεμόνες άνω - κάτω άκρων, αυχένα και κορμού, υποδήματα - πέλματα διαφόρων παθήσεων, καθώς και ζώνες οσφύος διατίθενται αποκλειστικά και μόνο από εργαστήρια ορθωτικών και προθετικών κατασκευών.

 

2. Η διάθεση προθετικών, ορθωτικών και λοιπών ειδών αποκατάστασης επιτρέπεται να γίνεται και από άλλα καταστήματα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εφόσον η προμήθεια των ειδών αυτών έχει γίνει από εργαστήριο που λειτουργεί με άδεια της αρμόδιας αρχής είτε η εισαγωγή συνοδεύεται από πιστοποιητικό καταλληλότητας χορηγούμενο από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων ή το Τεχνολογικό Κέντρο Αναπήρων για τα προθετικά, ορθωτικά και λοιπά είδη αποκατάστασης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 19 του νόμου 3106/2003 (ΦΕΚ 30/Α/2003).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.