Νόμος 2206/94 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Όπου στην παράγραφο 4 του άρθρου 1 του νόμου 2160/1993 (ΦΕΚ 118/Α/1993) αναφέρεται ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας αντικαθίσταται από τον Υπουργό Τουρισμού.

 

2. Όπου στην παράγραφο 5 εδάφια δ', ε', στ', ζ', θ', ι', ι)α' και παράγραφο 6 εδάφιο η', του ίδιου άρθρου του ίδιου νόμου αναγράφεται το ποσό των εκατόν είκοσι εκατομμυρίων (120.000.000) δραχμών αντικαθίσταται από το ποσό των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με το άρθρο 26 του νόμου 3190/2003 (ΦΕΚ 249/Α/2003).

 

3. Όπου στην παράγραφο 2 και 3 του άρθρου 30 του ίδιου νόμου αναφέρεται ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας αντικαθίσταται από τον Υπουργό Τουρισμού.

 

Όπου αναφέρεται Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας αντικαθίσταται από το Γενικό Γραμματέα ή τον Ειδικό Γραμματέα του Υπουργείου Τουρισμού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.