Νόμος 2206/94 - Άρθρο 8

Άρθρο 8


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στην παράγραφο 4 του άρθρου 26 του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994) προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

 

{Σε περίπτωση κατά την οποία η Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων ή το δευτεροβάθμιο ή πρωτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο δεν υποδείξει μέλος για τις επιτροπές της παρούσας παραγράφου και της παραγράφου 3 του άρθρου 25, μέσα σε προθεσμία δώδεκα (12) ημερών από την αποστολή της σχετικής πρόσκλησης, το αντίστοιχο μέλος ορίζεται από τον κατά περίπτωση αρμόδιο υπουργό ή με απόφαση του μονομελούς οργάνου διοίκησης στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και του διοικητικού συμβουλίου στα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.