Νόμος 2229/94 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. (Προστίθεται εδάφιο μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του νόμου 1418/1984).

 

2. (Αντικαθίσταται η παράγραφος 8 του άρθρου 12 του νόμου 1418/1984).

 

3. (Αντικαθίσταται η παράγραφος 2 του άρθρου 13 του νόμου 1418/1984).

 

4. (Αντικαθίσταται η παράγραφος 3 του άρθρου 13 του νόμου 1418/1984).

 

5. (Αντικαθίστανται τα εδάφια τρίτο και τέταρτο της παραγράφου 4 του άρθρου 13 του νόμου 1418/1984).

 

6. (Προστίθεται παράγραφος 6 στο άρθρο 13 του νόμου 1418/1984).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.