Νόμος 2229/94 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. (Αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 άρθρου 5 του νόμου 1418/1984).

 

2. (Προστίθενται εδάφια, μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 άρθρου 5 του νόμου 1418/1984).

 

3. (Αντικαθίσταται η παράγραφος 4 άρθρου 5 του νόμου 1418/1984).

 

4. (Προστίθενται εδάφια στην παράγραφο 5 άρθρου 5 του νόμου 1418/1984).

 

5. (Προστίθεται εδάφιο, μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 άρθρου 5 του νόμου 1418/1984).

 

6. (Αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 8 άρθρου 5 του νόμου 1418/1984, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 18 του νόμου 1947/1991, (ΦΕΚ 70/Α/1991)).

 

7. (Προστίθεται εδάφιο στην παράγραφο 9 άρθρου 5 του νόμου 1418/1984).

 

8. (Προστίθενται εδάφια, μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 άρθρου 6 του νόμου 1418/1984).

 

9. (Προστίθενται εδάφια στην παράγραφο 6 άρθρου 6 του νόμου 1418/1984).

 

10. (Αντικαθίσταται η παράγραφος 7 άρθρου 6 του νόμου 1418/1984).

 

11. (Προστίθεται παράγραφος 9 στο άρθρο 6 του νόμου 1418/1984).

 

12. (Προστίθεται εδάφιο στην παράγραφο 1 άρθρο 8 του νόμου 1418/1984).

 

13. (Αντικαθίσταται η παράγραφος 2 άρθρου 8 του νόμου 1418/1984, όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή του με την παράγραφο 9 άρθρου 5 του νόμου 1799/1988, (ΦΕΚ 167/Α/1988)).

 

14. (Προστίθεται παράγραφος 6 στο άρθρο 8 του νόμου 1418/1984).

 

15. (Αντικαθίσταται η παράγραφος 2 άρθρου 10 του νόμου 1418/1984).

 

16. (Αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 7 άρθρου 10 του νόμου 1418/1984, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το στοιχείο δ' της παραγράφου 21 άρθρου 6 του νόμου 2052/1992 (ΦΕΚ 94/Α/1992)).

 

17. (Αντικαθίσταται η παράγραφος 2 άρθρου 11 του νόμου 1418/1984).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.