Νόμος 2229/94 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. (Αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 άρθρου 15 του νόμου 1418/1984).

 

2. (Αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 άρθρου 15 του νόμου 1418/1984).

 

3. (Αντικαθίσταται η παράγραφος 5 του άρθρου 15 του νόμου 1418/1984).

 

4. (Προστίθεται παράγραφος 6 στο άρθρο 15 του νόμου 1418/1984).

 

5. (Αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του νόμου 1418/1984).

 

6. (Προστίθενται εδάφια στην παράγραφο 1 του άρθρου 16 του νόμου 1418/1984).

 

7. (Τροποποιείται και αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του νόμου 1418/1984).

 

8. (Αντικαθίσταται το πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 16 του νόμου 1418/1984 και αριθμείται ως έβδομο).

 

9. (Αντικαθίσταται το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 5 άρθρου 16 του νόμου 1418/1984).

 

10. (Προστίθενται εδάφια πέμπτο, έκτο και έβδομο μετά το εδάφιο τέταρτο της παραγράφου 5 του άρθρου 16 του νόμου 1418/1984).

 

11. (Αντικαθίσταται το ένατο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 16 του νόμου 1418/1984).

 

12. (Προστίθενται δύο εδάφια στην παράγραφο 6 του άρθρου 16 του νόμου 1418/1984).

 

13. Η ισχύς της παραγράφου 11 του άρθρου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος. Οι προθεσμίες, που προβλέπονται στις παραγράφους 10 και 12, αρχίζουν από τη δημοσίευση του σχετικού προεδρικού διατάγματος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

14. (Προστίθενται εδάφια στην παράγραφο 7 του άρθρου 16 του νόμου 1418/1984).

 

15. (Προστίθενται παράγραφοι 12, 13 και 14 στο άρθρο 17 του νόμου 1418/1984).

 

16. (Αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 άρθρου 21 του νόμου 1418/1984).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.