Νόμος 2308/95 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Νομοθετικές εξουσιοδοτήσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Δικαιοσύνης, ύστερα από πρόταση του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος, συνιστώνται τα προβλεπόμενα στο νόμο 2664/1998 Κτηματολογικά Γραφεία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 19 του άρθρου 1 του νόμου 3481/2006 (ΦΕΚ 162/Α/2006).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 41 του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018).

 

2. Με αποφάσεις του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ρυθμίζεται, πλην των ζητημάτων που καλύπτονται με τις προβλεπόμενες σε προηγούμενες διατάξεις του παρόντος νόμου ειδικές νομοθετικές εξουσιοδοτήσεις, κάθε άλλο ζήτημα εφαρμογής αυτού του νόμου, τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα.

 

3. Οι προθεσμίες που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 1 έως 14 του παρόντος μπορεί να παρατείνονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του νόμου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου Ελληνικό Κτηματολόγιο, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ιδίως, σεισμών, πλημμυρών ή άλλων θεομηνιών σε κτηματογραφούμενες περιοχές και εφόσον αυτές έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 προστέθηκε με την παράγραφο η του άρθρου 56 του νόμου 4602/2019 (ΦΕΚ 45/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.