Νόμος 4512/18 - Άρθρο 41

Άρθρο 41: Καταργούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι διατάξεις:

 

α) των άρθρων 1 έως και 14, 16, και 19 έως και 22 του νόμου [Ν] 325/1976,

 

β) της παραγράφου 4 του άρθρου 10 του από [ΒΔ] 19-07-1941 κωδικοποιητικού διατάγματος (ΦΕΚ 244/Α/1941), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 305/1945 (ΦΕΚ 110/Α/1945) και

 

γ) του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 4201/1961 (ΦΕΚ 175/Α/1961), καθώς και οι κανονιστικές αποφάσεις που εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότησή τους, καταργούνται.

 

2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 και η παράγραφος 7 του άρθρου 14 του νόμου 2308/1995, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 26 του άρθρου 3 του νόμου 4164/2013 (ΦΕΚ 156/Α/2013), καταργείται.

 

3. Οι διατάξεις των δευτέρου και τρίτου εδαφίων της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του νόμου 2664/1998 καταργούνται.

 

4. Κάθε διάταξη που ρυθμίζει με διαφορετικό τρόπο ζητήματα που ρυθμίζονται με το νόμο αυτόν καταργείται.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.