Νόμος 2323/95 - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από την ισχύ του παρόντος νόμου καταργούνται:

 

α. Το άρθρο 30 και η παράγραφος 5 του άρθρου 31 του νόμου [Ν] 2000/1991 (ΦΕΚ 206/Α/1991).

 

β. Κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 

2. Οι εκδοθείσες άδειες άσκησης υπαίθριων δραστηριοτήτων λήγουν αυτοδικαίως στο τέλος Φεβρουαρίου 1996.

 

3. Οι εκδοθείσες πριν από τον Ιούλιο του 1995 άδειες νωπών αγροτικών προϊόντων και παραδοσιακών ειδών, καθώς και αυτές των ατόμων με ειδικές ανάγκες από δήμους σε πάγκους ειδικών προδιαγραφών εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι να αποχωρήσουν από την άσκηση της δραστηριότητας, κατά οποιονδήποτε τρόπο, οι κάτοχοι των αδειών αυτών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του νόμου 3190/2003 (ΦΕΚ 249/Α/2003).

 

4. (πρώην 3) Για όλες τις δραστηριότητες του παρόντος νόμου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Αγορανομικού Κώδικα. Επίσης, έχουν εφαρμογή οι υγειονομικές - αστιατρικές και οι αστυνομικές διατάξεις, καθώς και όπου τους αφορούν οι διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 40 του νόμου 4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α/2014).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.