Νόμος 3190/03 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι άδειες άσκησης υπαίθριων δραστηριοτήτων που έχουν εκδοθεί μέχρι την ισχύ του νόμου αυτού λήγουν αυτοδικαίως δώδεκα μήνες μετά την έκδοση του προεδρικού διατάγματος που προβλέπεται στην παράγραφο 11 του άρθρου 1 του νόμου 2323/1995, και ανανεώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω προεδρικού διατάγματος. Οι εκδοθείσες και ισχύουσες άδειες για λούνα παρκ σε ιδιωτικούς χώρους ή χώρους της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου μετά από σύμβαση μίσθωσης λήγουν και ανανεώνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2323/1995, όπως τροποποιείται με τον παρόντα νόμο, μετά την 31-12-2004.

 

2. Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του νόμου 2323/1995 τίθεται νέα παράγραφος 3 που έχει ως εξής και η υπάρχουσα παράγραφος 3 αριθμείται ως παράγραφος 4:

 

{3. Οι εκδοθείσες πριν από τον Ιούλιο του 1995 άδειες νωπών αγροτικών προϊόντων και παραδοσιακών ειδών, καθώς και αυτές των ατόμων με ειδικές ανάγκες από δήμους σε πάγκους ειδικών προδιαγραφών εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι να αποχωρήσουν από την άσκηση της δραστηριότητας, κατά οποιονδήποτε τρόπο, οι κάτοχοι των αδειών αυτών.}

 

 

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.