Νόμος 2323/95 - Άρθρο 7d

Άρθρο 7Δ


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Για την επίτευξη μεγαλύτερης διαφάνειας και αποτελεσματικότερου έλεγχου κατά την εμπορία και διακίνηση των οπωροκηπευτικών και αλιευτικών προϊόντων εγχώριας παραγωγής, από τον παραγωγό μέχρι τον καταναλωτή, ως προς την τιμή αγοράς, την ποιότητα, την ποσότητα και την προέλευση του προϊόντος και την άμεση συσχέτιση των αναγκαίων παραστατικών, θεσπίζεται η υποχρέωση αναγραφής πληρέστερων στοιχείων που κρίνονται αναγκαία για τη διασφάλιση της διαφάνειας αυτής στα προβλεπόμενα παραστατικά, τόσο επί των σχετικών δελτίων αποστολής οπωροκηπευτικών και αλιευτικών προϊόντων όσο και επί των τιμολογίων αγοραπωλησίας αυτών και, ακόμη, καθιερώνονται ενδείξεις σήμανσης επί της συσκευασίας αυτών.

 

Με αγορανομική διάταξη του Υπουργού Ανάπτυξης ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με την παραπάνω πληρέστερη αναγραφή των στοιχείων, πέραν των δεδομένων που απαιτούνται από τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (προεδρικό διάταγμα 186/1992), επί των δελτίων αποστολής και τιμολογίων αγοραπωλησίας οπωροκηπευτικών και αλιευτικών προϊόντων και για την αναγραφή ενδείξεων σήμανσης επί της συ συσκευασίας του είδους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με το άρθρο 7 του νόμου 3190/2003 (ΦΕΚ 249/Α/2003).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο ΣΤ5.5 του άρθρου πρώτου του νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/2014).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.