Νόμος 2323/95 - Άρθρο 7z

Άρθρο 7Ζ


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Για τα χρηματικά πρόστιμα που προβλέπονται στο άρθρο 5 και τις παραγράφους 9 και 10 του άρθρου 7 του παρόντος και στο εδάφιο α' της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 51/2006 (ΦΕΚ 116/Α/2006), εφόσον ο υπόχρεος εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του παρόντος προσέλθει στη δημόσια οικονομική υπηρεσία όπου υπάγεται και καταβάλλει το επιβληθέν με την απόφαση επιβολής χρηματικό πρόστιμο, το ποσό του προστίμου μειώνεται κατά το ήμισυ.

 

Το αποδεικτικό καταβολής του μειωμένου προστίμου προσκομίζεται στην αρμόδια υπηρεσία εντός 5 εργάσιμων ημερών. Η ανωτέρω ρύθμιση συνεπάγεται αυτοδικαίως την παραίτηση από την άσκηση προσφυγής κατά της πράξης βεβαίωσης της παράβασης ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου ή την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με το άρθρο 37 του νόμου 4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α/2013).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.