Νόμος 2443/96 - Άρθρο 24

Άρθρο 24


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δημόσια κτήματα που βρίσκονται σε οικισμούς του Νομού Κιλκίς και χρησιμοποιούνται από τους κατόχους τους για την ικανοποίηση στεγαστικών αναγκών ή άσκηση επαγγελματικών δραστηριοτήτων και κατέχονται αποδεδειγμένα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των σαράντα (40) ετών, εκποιούνται στους κατόχους τους με τίμημα ισάξιο του ενός δεκάτου (1/10) της τρέχουσας αξίας τους, χωρίς άλλη προϋπόθεση.

 

2. Οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή των ανωτέρω ρυθμίζονται με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Οικονομικών.

 

3. Ο Υπουργός Οικονομικών μπορεί με απόφαση του να εξαιρεί από την εκποίηση κατεχόμενα δημόσια κτήματα, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν με οποιονδήποτε τρόπο για την στέγαση υπηρεσιών του Δημοσίου ή για άλλες κοινωνικές ανάγκες που καθορίζονται με την ίδια απόφαση.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.