Νόμος 2443/96

Ν2443/1996: Τροποποίηση και συμπλήρωση του Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 2443/1996: Τροποποίηση και συμπλήρωση του Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 265/Α/1996), 03-12-1996.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 4: Ρυθμίσεις στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης αυτοκινήτων και το εφάπαξ πρόσθετο ειδικό τέλος

Άρθρο 5: Τακτοποίηση αποσύρσεων επιβατικών αυτοκινήτων

Άρθρο 10: Τροποποιήσεις του νόμου [Ν] 1567/1985 (ΦΕΚ 171/Α/1985)

Άρθρο 11: Τροποποίηση διατάξεων ατέλειας που ισχύουν για τους ανάπηρους

Άρθρο 12: Τροποποίηση και συμπλήρωση του νόμου 2386/1996 (ΦΕΚ 43/Α/1996)

Άρθρο 16: Τροποποίηση και συμπλήρωση του νόμου 2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α/1994)

Άρθρο 17: Παραχωρήσεις ακινήτων του Δημοσίου

Άρθρο 19: Εξομοίωση Προϊσταμένων της Σχολής Επιμόρφωσης Υπαλλήλων Υπουργείου Οικονομικών - Ρυθμίσεις για το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος

Άρθρο 20: Αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων των επιχειρήσεων

Άρθρο 21: Διευκολύνσεις φορολογούμενων

Άρθρο 22: Άλλες διατάξεις

Άρθρο 23

Άρθρο 24

Άρθρο 25: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 29-11-1996

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.