Νόμος 2443/96 - Άρθρο 23

Άρθρο 23


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Μετά το εδάφιο 1 προστίθεται εδάφιο δεύτερο στην παράγραφο 1 του άρθρου 26 του νόμου 1262/1982 με το ακόλουθο περιεχόμενο:

 

{Η άνω επιχορήγηση παρέχεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας μετά από διαπίστωση της συνδρομής εκάστοτε των προϋποθέσεων του προηγούμενου εδαφίου.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του νόμου 2515/1997 (ΦΕΚ 154/Α/1997).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.