Νόμος 2545/97 - Άρθρο 18

Άρθρο 18: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Βιομηχανίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σε εφαρμογή του Υποπρογράμματος 1 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Βιομηχανίας, το οποίο έχει εγκριθεί από τα αρμόδια Κοινοτικά όργανα στα πλαίσια του Β' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης μπορεί να χρηματοδοτούνται:

 

α. Φορείς Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών με σκοπό την ίδρυση, την οργάνωση, τη διαχείριση, τη λειτουργία, την αναβάθμιση ή αναδιοργάνωση των Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών και την ανάπτυξη υπηρεσιών εξυπηρέτησης των δραστηριοτήτων αυτών, καθώς και την εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων. Στα πλαίσια αυτά μπορεί να χρηματοδοτείται και η εξυγίανση, ο εκσυγχρονισμός και η βελτίωση των υφιστάμενων Βιομηχανικών Περιοχών, Βιομηχανικών Πάρκων και Βιοτεχνικών Πάρκων.

 

β. Φορείς Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών, με σκοπό τη μετεγκατάσταση σε κοινό χώρο βιομηχανικών και βιοτεχνικών ομοειδών επιχειρήσεων για τη δημιουργία μιας κλαδικής Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής.

 

γ. Φορείς με σκοπό την ίδρυση και ανάπτυξη βιομηχανικών υποδομών μικρής κλίμακας (ελεύθερες ζώνες εμπορίου - μεταποίησης, ίδρυση εμπορευματικών κέντρων και αποθηκών, ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών δικτύων επικοινωνίας επιχειρήσεων.

 

δ. Φορείς ανάπτυξης και οργάνωσης Θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων μέσα στις Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές.

 

2. Για την υλοποίηση των παραπάνω και γενικά του Υποπρογράμματος 1 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Βιομηχανίας εφαρμόζονται οι διατάξεις του προηγούμενου άρθρου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.