Νόμος 2545/97 - Άρθρο 20

Άρθρο 20: Επέκταση διατάξεων νομοθεσίας για την παροχή κινήτρων - Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για την παροχή κινήτρων που ισχύουν για τις Βιομηχανικές Περιοχές της Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Ανάπτυξης επεκτείνονται εφεξής και στις Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές του παρόντος νόμου.

 

2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Ανάπτυξης και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού μπορεί να μεταβιβάζονται αρμοδιότητες που προβλέπονται από τον παρόντα νόμο σε όργανα της περιφερειακής διοίκησης και της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.