Νόμος 2545/97 - Άρθρο 21

Άρθρο 21: Ανακαίνιση βιομηχανικών κτιρίων και εγκαταστάσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μεμονωμένα κτίρια συνολικού εμβαδού άνω των 3.000 m2 για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια οικοδομής για βιομηχανική ή βιοτεχνική χρήση και των οποίων έχει διακοπεί η λειτουργία για μία τουλάχιστον τριετία κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για χρηματοδότηση της ανακαίνισής τους ή συμπλήρωσης των υποδομών τους, μπορούν να υπάγονται στις σχετικές διατάξεις του παρόντος και να επιχορηγούνται οι σχετικές δαπάνες προκειμένου να ξαναχρησιμοποιηθούν για βιομηχανική ή βιοτεχνική χρήση. Στην περίπτωση αυτή, εκτός από την οικοδομική άδεια για βιομηχανική ή βιοτεχνική χρήση, απαιτείται η βιομηχανική χρήση να είναι συμβατή με την ισχύουσα χρήση γης. Οι λοιπές λεπτομέρειες επιχορήγησης ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5)γ του άρθρου 30 του νόμου 3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α/2005).

 

2. Οι διατάξεις για την παροχή κινήτρων για τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση των εγκατεστημένων στη Βιοτεχνική Περιοχή Λαυρίου μονάδων εφαρμόζονται και στις εταιρίες Ελληνική Βιομηχανία Όπλων Ανώνυμη Εταιρία, Ανώνυμη Εταιρία Ελληνικού Πυριτιδοποιείου και Καλυκοποιείου, ΑΛΑΚΟ Ανώνυμη Εταιρία και Αφοί Λάμπρου Ανώνυμη Εταιρία, των οποίων οι μονάδες είναι εγκατεστημένες στις εκτάσεις που βρίσκονται στο Δήμο Λαυρεωτικής.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.