Νόμος 2576/98 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Προϋποθέσεις για δημοπράτηση με τα συστήματα προεπιλογής και μελέτης κατασκευής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο τέλος της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του νόμου 1418/1984 προστίθενται εδάφια που έχουν ως ακολούθως:

 

{Για την εφαρμογή της διαδικασίας δημοπράτησης έργου με προεπιλογή απαιτείται αιτιολογημένη γνώμη του οικείου τεχνικού συμβουλίου της αρμόδιας Προϊσταμένης Αρχής.

 

Στη σύνθεση των αντίστοιχων τεχνικών συμβουλίων, όταν συζητούνται τέτοια θέματα μετέχει και ένας εκπρόσωπος των εργοληπτικών οργανώσεων.

 

Επίσης αιτιολογημένη γνώμη του οικείου τεχνικού συμβουλίου της αρμόδιας Προϊσταμένης Αρχής, με τη συμμετοχή στη σύνθεσή του και του εκπροσώπου των εργοληπτικών οργανώσεων, απαιτείται και όταν πρόκειται να δημοπρατηθούν έργα με το σύστημα υποβολής προσφοράς που περιλαμβάνει μελέτη και κατασκευή σύμφωνα με την περίπτωση ε' της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.