Νόμος 2576/98 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Ρύθμιση βασικών θεμάτων που αφορούν τα όρια των κοινοπραξιών εργοληπτικών επιχειρήσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σε περίπτωση που εργοληπτική επιχείρηση κοινοπρακτεί με άλλη εργοληπτική επιχείρηση της αμέσως ανώτερης τάξης της ίδιας κατηγορίας τηρούνται οι σχετικές διατάξεις για τα κατώτατα όρια ανάληψης δημόσιου Έργου, που ισχύουν κάθε φορά για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις της ανώτερης τάξης.

 

2. Το δέκατο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 16 του νόμου 1418/1984, που προστέθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 4 του νόμου 2229/1994 (ΦΕΚ 138/Α/1994) καταργείται.

 

3. Η διετής προθεσμία που προβλέπεται στην παράγραφο 10 του άρθρου 4 του νόμου 2229/1994 για υποβολή αίτησης εγγραφής στην Η' τάξη Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, από εταιρείες που θα προέλθουν από συγχώνευση δύο ή περισσότερων εργοληπτικών επιχειρήσεων Ζ' τάξης Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, παρατείνεται μέχρι 31-08-1998.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.